Alus raugs tēļiem

Autolizētais alus raugs (AAR) ir lopbarības papildbarība, kuras izmantošana teļu startera kombinētās lopbarības sastāvā ļauj:

 • Palielināt teļu dzīvsvara vidējo diennakts pieaugumu līdz 16,4%, palielinot lopbarības konversāciju līdz 7,8%;
 • Paaugstināt barības vielu sagremojamību:
  • sausnei par 3,7%;
  • organiskajai vielai par 3,7%;
  • proteīnam par 4,8%;
  • celulozei par 6,3%;
  • OEV par 2,9 %;
 • Pazemināt dzīvsvara vienības pieauguma pašizmaksu par 6,2% un paaugstināt audzēšanas rentabilitāti par 7,1 %;
 • Uzlabot slāpekļa izmantošanu no uzņemtā par 5,3% un sagremotā – par 4,8 %.

Šos datus pilnībā apliecina zinātniskie pētījumi, kuri veikti Krievijas lauksaimneicības zinātņu akadēmijas Viskrievijas lopkopības zinātniski pētnieciskā institūta Valsts zinātniskās iestādes lauksaimniecības dzīvnieku barošanas un lopbarības tehnoloģiju nodaļā. Ссылка на источник. Avota saite

Pēc ķīmiskā sastāva ARR tuvinās zivju miltiem, turklāt satur olbaltuma hidrolīzes produktus – aminoskābes, peptīdus u.c., kam piemīt augsta pieejamība un imūnmodelējošās īpašības.

Dozēšana: AAR ieteicamā iekļaušanas kombinētās lopbarības – startera – sastāvā ir līdz 6% pēc masas.

KG MOLTA ir lopbarības piedevu ar augstu olbaltuma saturu ražotāja ar savu klientu ģeogrāfiju 9 pasaules valstīs.

Pateicoties unikālas rauga žāvēšanas metodes ar izsmidzināšanu pielietošanai, MOLTA garantē produkta augstu kvalitāti, kas ir radis atzinību Eiropas tirgū. 

MOLTA ražoto autolizēto alus raugu veiksmīgi izmanto ražošanā mūsu pircēji no Eiropas.

Savu bagāto uztura īpašību dēļ raugs ir augstvērtīgs lopbarības materiāls ar universālu pielietojumu.

Mēs piedāvājam visaugstākās kvalitātes vērtīgu produktu, kurš ļaus kāpināt Jūsu biznesa efektivitāti.

Produkta apraksts:

Ārējais izskats – pulveris.

Alus raugu pārstāv rauga kultūras Sacharomyces cerevisiae veids.

Žāvēšanas metode – izsmidzināmā (paņēmiens izslēdz olbaltumu koagulācijas iespēju).

Sausnes saturs raugā svārstās 92 – 94 % diapazonā.

Jēlproteīns – no 40 %.

Par AAR izmantošanu startera lopbarībā teļiem ir publicēts daudz zinātnisko darbu, tostarp: 1. Кирилов, М. Стартерные комбикорма для телят с сухими пивными дрожжами / М. Кирилов, В. Виноградов, Н. Анисова, Р. Фатрахманов, С. Зотеев, И. Гусев // Молочное и мясное скотоводство. – 2010. – №2 – С. 22-24.2. Зотеев, C.B. Обмен веществ и продуктивность телят при скармливании им автолизата пивных дрожжей / C.B. Зотеев, М.П. Кирилов, В.Н. Виноградов, Р.З. Фатрахманов, Н.И. Анисова, И.В. Гусев // Научные основы ведения животноводства: сб. науч. тр. / ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии,-Дубровицы: ВНИИЖ, 2009.- Вып. 65. – С. 59-62.